Verzekering

Natuurlijk doen we er alles aan om onze leden ook goede zorgen te geven wanneer het misloopt. Daarom zijn we via Volley Vlaanderen aangesloten bij Ethias waardoor je verzekerd bent voor ongevallen tijdens training en wedstrijden. Ook letsels opgelopen op weg van en naar een activiteit zijn verzekerd.

Alle bepalingen van de verzekering vind je hier.

Concreet: heb je een ongeval tijdens wedstrijd of training dan doe je best volgende zaken:

 

 • Verwittig, ook al is het niet direct ernstig, de trainer of coach zodat hij of zij op de hoogte is van wat er is gebeurd, wanneer en in welke omstandigheden.
 • Je downloadt het aangifteformulier van Ethias en drukt het af.
 • Invullen aangifteformulier

  Vak 1 :    Niets invullen

  Vak 2 :    Volledig invullen, eveneens emailadres erbij schrijven

  Vak 3 :    Volledig invullen

  Vak 4 :    Duidelijke omschrijving hoe het ongeval gebeurd is en welk lichaamsdeel (links/rechts vermelden) getroffen is.

                 Bij verkeersongeval ook schets van situatie

  Vak 5:     Enkel in te vullen als een andere persoon erbij betrokken is, niet aangesloten bij Hebo.

  Vak 6 :    Eventueel getuige invullen

  Vak 7 :    Eventueel naam toezichter (coach/trainer/ploegverantwoordelijke,…) invullen

  Vak B :    Kleefbriefje mutualiteit bijvoegen

  Vak C :   Geneeskundig getuigschrift laten invullen en handtekenen door arts die eerste vaststellingen doet

 

 • Deze documenten moeten binnen de 5 dagen na het ongeval bezorgd worden aan de secretaris van Hebo Borsbeke-Herzele, zelfs als nog geen geneeskundig getuigschrift is ingevuld.
  • Ofwel gescand als pdf-document naar hebo.secretariaat@gmail.com
  • Ofwel op papier op volgend adres: Vidts Kris, Holestraat 56A, 9552 Borsbeke. GSM : 0498/57.98.36

  De aangifte wordt door de secretaris ingegeven op de site van Ethias. Stuur de ingevulde papieren nooit rechtstreeks naar Ethias: deze worden door Ethias niet aanvaard !

 

 • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvang je per post een melding met het dossiernummer en een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
 • Je dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen. Vervolgens moet je de bewijsstukken van de medische kosten overmaken aan Ethias (steeds dossiernummer vermelden).
 • Na genezing moet ook altijd het genezingsattest worden opgestuurd naar Ethias zodat u terug verzekerd bent bij een nieuwe kwetsuur of hervallen van de oude.

Mutualiteiten

 

Mutualiteiten komen tegemoet in het lidgeld voor de aansluiting bij een erkende sportclub.
 
Er zal in september een mailing worden uitgezonden naar alle spelende leden om de gegevens op te vragen zodat de club jullie de nodige attesten kunnen bezorgen. Zo kan je afhankelijk van de mutualiteit waar je aangesloten bent nog tussen de 15 en 30 € terugkrijgen.
 
Geen mail ontvangen? Contacteer hebo.secretariaat@gmail.com.