Verzekering

Natuurlijk doen we er alles aan om onze leden ook goede zorgen te geven wanneer het misloopt. Daarom zijn we aangesloten bij de Vlaamse Volleyball Bond waardoor je ook verzekerd bent voor ongevallen tijdens training en wedstrijden.

Alle bepalingen van de verzekering vind je in dit vademecum.

Concreet: heb je een ongeval voor tijdens wedstrijd of training dan doe je best volgende zaken:

  • Verwittig, ook al is het niet direct ernstig, de trainer of coach zodat hij of zij op de hoogte zijn wat er is gebeurd, wanneer en in welke omstandigheden.
  • Je download het aangifteformulier van ethias. Je vult deze volledig en zo correct mogelijk in. Dit formulier mag je opsturen naar Ethias zoals vermeld op het formulier.
  • Contacteer het secretariaat zodat wij ook voor eventuele opvolging op de hoogte zijn.

Ongevallen horen spijtig genoeg bij sport en we wensen je zeker een goed herstel toe. We evalueren wat er is gebeurd en proberen dit indien mogelijk in de toekomst te vermijden.