Visie, plan en ambitie

 

 

De voorbije jaren is VC HEBO opnieuw een vaste waarde geworden in het Vlaamse volleybalgebeuren. Onze doelstellingen om een stabiele jeugd en seniorenwerking aan te bieden zijn intussen, en daar zijn we fier op, vrij goed verwezenlijkt.

Een vereniging is steeds in beweging. Een gezonde vereniging kan niet zonder een goed bestuur dat op zich niet zonder een visie kan, waar het steeds op kan terugvallen. Een dagelijks bestuur mét visie is van het grootste belang.

Het beleidsplan en het jeugdcharter dat hier neergepend staat, is er evenwel niet alleen voor het bestuur, het is een belangrijke leidraad voor alle leden, spelende zowel als niet‐spelende, ouders, supporters, sympathisanten, kortom een beknopte gids voor allen die met de club te maken hebben.

Het geeft aan wat we willen bestendigen én wat we in de toekomst willen verwezenlijken. Het geeft ook de wensen aan van het beleid met betrekking tot de normen en waarden die VC HEBO hoog in het vaandel draagt

Het jeugdcharter is opgemaakt voor de jeugd, doch de gedragscodes zijn ook van toepassing op de senioren.

Wij nodigen alle leden, spelers, speelsters, jeugd, starters, ouders, supporters, sympathisanten van harte uit om het beleidsplan en tevens het jeugdcharter met de nodige aandacht te lezen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, laat het ons weten (hebo.secretariaat@gmail.com).

Door lid te worden van de club en/of een taak op zich te nemen als ouder, sympathisant, … , worden deze zonder meer aanvaard.

VC HEBO heeft tevens de Panathlon‐verklaring ondertekend. VC HEBO kiest ook in grote mate voor de technische leerlijnen van Volley Vlaanderen. De liefhebber kan deze leerlijnen, die wij ons eigen gemaakt hebben, hieronder terug vinden.

Wij hebben ook notie genomen van de nieuwe privacy regels; u kunt deze ook onderaan raadplegen.

De komende jaren zullen we als bestuur zo goed mogelijk invulling geven aan het vooropgestelde beleid.

 

Met sportieve groeten,

Hebo